İşletme Fakültesi Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Sinem Atakan`ın Projesine TUBİTAK Desteği

İşletme Fakültesi Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Sinem Atakan`ın “Tüketicilerin Sağlıklı Yemek Hazırlama ve Tüketimi Davranışının İncelenmesi” başlıklı projesi, tüketicilerin evde kendi tüketimleri için gıda hazırlamalarının gerçekten sağlıklı tüketime yol açıp açmadığını, açıyorsa neden ve hangi psikolojik süreçler üzerinden sağlıklı tüketimi etkilediğini saptamayı hedeflemektedir

Proje, tüketicilerin kendi gıdalarını hazırlamalarının sağlıklı tüketim üzerindeki etkisini, tüketicilerin psikolojik süreçleri açısından inceleyen ilk çalışmalardan biri olacaktır. TUBİTAK`ın desteklediği bu araştırma, gıda hazırlanması ve tüketimi davranışını, sağlığa yönelik tutum ve davranışlarla birleştirerek, konuyu bütünsel bir teorik çerçeveye oturtacak ve nedensellik ilişkilerini test edecektir. Proje sağlıklı gıda tüketimi davranışını nasıl etkileyebileceğimizi ortaya çıkartarak obezite sorununun çözümüne katkıda bulunacaktır. Ulusal beslenme politikalarının geliştirilmesi, gıda hazırlanması ve tüketimi ile ilgili rehberlerin hazırlanması gibi birçok çalışmaya katkı sağlayacaktır.