Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Barkan Uğurlu’nun Endüstri 4.0 dönüşümünde lokomotif olacak projesine H2020-Marie-Sklodowska Curie Actions-IF-2016’dan destek

Mühendislik Fakültesi Makine Bölümü Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Barkan Uğurlu “CoMRAde: A Collaborative Mobile Robot Arm That Learns Impedance Critical Tasks from Humans” isimli projesi ile H2020-Marie-Sklodowska Curie Actions - IF 2016 aksiyonu olarak kabul aldı.

Uzmanlık konuları arasında aktif exoskeleton robotlar ile felç hastalarında yürüme geri kazanımı, yapay kaslar, rehabilitasyon robotları, insan-robot etkileşimi ve endüstriyel robotlar yer alan Yrd. Doç. Dr. Barkan Uğurlu’nun projesi AB Ufuk 2020 çerçevesince, iki yıl boyunca finansal olarak desteklenecek. Proje ayrıca tüm AB ülkelerince yapılan 509 başvuru arasından % 8,6’lık dilime girerek Özyeğin Üniversitesi'nin ilk H2020-Marie-Sklodowska Curie Actions-IF çalışması olma özelliği taşıyor.

Yrd. Doç. Dr. Uğurlu proje ile ilgili “Günümüzde robotik otomasyon ile ilgili hizmetler yurt dışından edinilerek, yurt dışındaki firmalara yüksek miktarlarda kaynak aktarımı yapılıyor. Endüstriyel üretimdeki robotik otomasyonun literatürdeki bir sonraki adımını atacak olan proje, başarılı şekilde bitirilmesi halinde, türünün ilk örneği olacak ve Endüstri 4.0 dönüşümü için bir lokomotif görevi görecek. Üretim hattındaki işçilerle işbirliği yapacak robot algoritmaları geliştirilecek projede, Arçelik Atölye 4.0 ile işbirliğine gidilmiş, proje çıktılarının direkt olarak üretim bandında denenmesi için çalışmalar başlatılmıştır” diyerek bilgi vermiştir.

Projede ayrıca Computational Neuroscience Labs., ATR, Japan non-EU partner, Jozef Stefan Institute, Slovenia ise EU partner olarak yer alacaktır. Proje ile ilgili detaylı bilgiye http://comrade.ozyegin.edu.tr/ adresinden erişilebilir.