Elginkan Vakfı’ndan İki Akademisyenimize Ödül

Türk Kültürü Araştırma Ödülü: Kültür değerlerimiz, tarihimizde bizi büyüten örf, adet ve manevi değerlerimiz ve Türkçemiz konularında özgün araştırma ve çalışmalar veya daha önce yapılmış araştırma ve çalışmaların geliştirilmesi yoluyla Türk kültürüne ve dilimize gerçek anlamda katkıda bulunan araştırmacı veya araştırmacı grubuna verilmektedir. Ödülün değerlendirme kriterleri ise araştırmacının yetkinliği, çalışmanın özgünlüğü, bilimsel içeriği, Türk kültürü ve dilimiz açısından değeri, dilimize belirgin katkısı, çalışmalar sonucu elde edilen çıktıların Türk kültürü ve dilimizin korunmasına katkısı ve çalışmaların yeni araştırmalara yol açma potansiyeli olmasıdır.

Teknoloji Ödülü: Yeni ürün veya yeni teknik ya da teknolojiye dayalı üretim süreçleri geliştirerek teknolojiye gerçek anlamda katkıda bulunan araştırmacı veya araştırmacı grubuna, verilmektedir. Ödülün değerlendirme kriterleri; araştırmacı veya araştırmacı grubunun yetkinliği, çalışma/Projenin özgünlüğü, bilimsel ve teknolojik içeriği, ulusal ve uluslararası İnovasyon boyutu ile Pazar başarısı olmasıdır.