Kurumsal

paylaş

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz, havayolları için dünyaya teknoloji ihraç eden Hitit ile yaptığı eğitim işbirliğini bir adım öteye taşıdı. İşbirliği kapsamında havacılığa gönül veren öğrencilerimiz, Hitit bünyesinde istihdam edilerek aldıkları eğitimi profesyonel alana birebir aktarma imkânına sahip oluyor.

paylaş

Üniversitemizin, Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD) ve TÜSİAD ile işbirliği yaparak hazırladığı Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi Projesi, Rekabetçi Sektörler Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

paylaş

Savunma Sanayii sektörünün geliştirilmesi ve bu alanda nitelikli Ar-Ge elemanlarının yetiştirilmesi amacını taşıyan Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) kapsamında programa dahil olan şirketler ve üniversitemizin Teknoloji Transfer Ofisi arasında işbirliği imzalandı.

paylaş

Hukuk Fakültesi öğrencilerimizin teorik bilgilerini gerçek yaşama aktarabilmeleri için başlatılan, daha sonra da ders haline getirilerek sürekliliği sağlanan Hukuk Klinikleri dersleri kapsamında, 1 Kasım 2017’de İstanbul Barosu ile işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Hukuk Fakültesi öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini ve adalete erişimde güçlük yaşayan bireylerin karşılaştığı hukuki sorunların çözümüne katkıda bulunulmasını amaçlıyor.

paylaş

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ÖzÜ TTO) Direktörümüz Nilay Papila, National Council of University of Research Administration (NCURA) Global Fellowship’a kabul edildi.

paylaş

ÖzÜ Girişimcilik Merkezi bünyesinde, yeni inovasyon merkezinde faaliyet gösteren OpenFab Istanbul’un European Creative Hubs Network (ECHN)'e katılımıyla Openfab topluluğundaki paydaşların, Avrupa'nın diğer yaratıcı sektör temsilcileriyle işbirliğinin önü açılmış oldu.

paylaş

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2017 raporunun sonuçları açıklandı.  Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yürütülen bu çalışmada Özyeğin Üniversitesi, üniversite lisans öğrencilerinin “Genel Memnuniyet” sıralamasında tüm üniversiteler arasında Birinci sırada yer aldı.

2017 yılında 108 devlet ve 56 vakıf olmak üzere 164 üniversitede öğrenim gören 13,694 öğrencinin katıldığı ankette üniversitemiz 6 değerlendirme kriterinin dördünde tüm vakıf üniversiteleri arasında Birinci oldu.

paylaş

Sürdürülebilir Kalkınma Forumu (SKF), Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ve Türkiye’nin de kabul ettiği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini esas alarak, Türkiye’nin ilerlemesinde Özyeğin Üniversitesi ve TÜSİAD’in üzerine düşen payı yerine getirmek amacıyla önemli bir bilimsel araştırma platformu olarak 6 Nisan 2017 tarihinde kuruldu.

paylaş

Özyeğin Üniversitesi ilk defa geçtiğimiz yıl Oxford Üniversitesi, Harvard Üniversitesi, Berkeley Üniversitesi gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri ile beraber ‘sürdürülebilir üniversite’ konusunda örnek teşkil eden uygulamasıyla, Uluslararası Sürdürülebilir Kampüs Ağı (ISCN) ile Dünya Ekonomik Forumu (DEF)’in akademik platformu olan Küresel Üniversite Liderleri Forumunun en iyi vaka örnekleri arasına girmiş ve Davos’ta gerçekleşen toplantılarda sunulmuştu.

paylaş

Mütevelli Heyeti Başkanımız Hüsnü M. Özyeğin ve Mütevelli Heyeti Üyemiz Ayla Göksel' in katılımı, Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün açılış konuşmasını yaptığıyeni binamız 2 Mart 2017’de hizmete girdi. Kampüsümüze yeni bir soluk getirecek binamız bünyesinde, Teknoloji Transfer Ofisi, Girişimcilik Merkezi, Girişim Fabrikası, Open Fab, Seminer Alanları ve Soulmate Cafe ile süreli olarak faaliyet gösterecek Mimarlık ve Tasarım Fakültesi eğitim alanları ve dört Mühendislik Fakültesi laboratuvarları bulunuyor.