Mütevelli Heyeti Üyemiz Prof. Dr. Mehmet Toner National Academy of Engineering ve National Academy of Inventors Üyelikleri ile Hepimizi Gururlandırdı

Prof. Dr. Mehmet Toner’in, Ulusal Mühendislik Akademisi (NAE) ve Ulusal Mucitler Akademisi (NAI)’ nin 2016 yılında üyelik statüsüne getirdiği seçkin akademisyenler arasında yer alması, Üniversitemiz için büyük gurur kaynağı oldu.

Araştırma üniversitelerinin ve kâr amacı gütmeyen araştırma enstitülerinin başkanlarının ve üst düzey liderlerinin dahil olduğu NAE, mühendislik eğitimi için yenilikçi yaklaşımlar geliştirerek uygulayan, yeni ve gelişmekte olan teknoloji alanlarına öncülük ederek literatüre önemli katkılarda bulunan mühendisler arasında en yüksek profesyonel ayrımı yaparak üyelerini belirliyor. Yeni üyeler, NAE'nin 8 Ekim 2017'de Washington DC'deki yıllık toplantısında düzenlenecek bir törenle resmen kabul edilecekler.

Buna ilaveten Prof. Dr. Toner bu yıl ayrıca, Ulusal Mucitler Akademisi (US National Academy of Inventors - NAI)’ye de üye olarak kabul edildi. NAI, Amerikan ve uluslararası üniversiteler, devlet kurumları ve kâr amacı gütmeyen araştırma kurumlarından oluşan üyeler topluluğudur. NAI üyeliği, patentler ve lisanslama, yenilikçi keşif ve teknoloji, topluma önemli etki ve yeniliğin desteklenmesi, geliştirilmesi gibi alanlarda olağanüstü katkılar sağlayan seçkin araştırmacılara verilen en üstün unvandır.

Prof. Dr. Mehmet Toner, araştırmalarını Nanoteknoloji, Doku Mühendisliği ve Biyokoruma alanlarında sürdürüyor.
Hocamızı her iki başarısından dolayı tebrik ediyor, topluma ve insanlığa fayda sağlayan daha nice başarılara imza atacağına inanıyoruz.
 
Prof. Dr. Mehmet Toner Hakkında:
Prof. Dr. Mehmet Toner, lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi, yüksek lisans derecesini Massachusetts Institute of Technology (MIT) Makine Mühendisliği bölümlerinden, doktorasını Harvard-MIT Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Medikal Mühendisliği Bölümü'nden (1989) aldı. Prof. Toner'in aralarında Nature, Science, New England Journal of Medicine, Science Translational Medicine, PNAS'ın bulunduğu dergilerde yayınlanmış 300'den fazla makalesi bulunuyor.
Prof. Dr Toner, 1994 yılında Biyomühendislik "YC Fung Fakülte Ödülü", 1995 yılında "Whitaker Vakfı Özel Fırsat Ödülü.", 2008 yılında Massachusetts General Hospital Kanser Merkezi Ödülü, 2010 yılında Amerikan Kanser Araştırma Derneği (AACR) Takım Ödülü aldı. “Amerikan Tıp ve Biyoloji Mühendisliği Enstitüsü”, “Amerikan Makina Mühendisleri Derneği” ve “Uluslararası Düşük Sıcaklık Biyoloji Derneği” tarafından Fellow olarak seçidi. Olin College'ta Rektörlük Konseyi Üyesi olarak hizmet veren Prof. Toner, aynı zamanda Colorado ve Rutgers Üniversitelerinde misafir profesörlük yaptı ve 2010 yılında ABD Ulusal Bilim Vakfı (NSF) Danışma Kurulu'na seçildi. Ayrıca, çeşitli üniversitelerin bilimsel danışma kurullarında, teknik ve bilimsel dergilerin yayın kurullarında yer alan Prof. Toner'in araştırmaları, Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), Ulusal Bilim Vakfı (NSF), çeşitli vakıflar, Hollywood, ilaç şirketleri (Johnson and Johnson) tarafından finanse ediliyor. Prof. Toner, Girişim Sermayesi Yatırımcıları ve ilaç şirketleri (Merck & Co vs.) tarafından desteklenen, nanoteknoloji ve biyoteknoloji (kanser teşhisi, prenatal tıp, üreme tıbbı, enfeksiyon hastalıkları) şirketlerinin de kurucusudur.

NAE üyeleri listesine: https://www.nae.edu/MembersSection/MemberDirectory.aspx linkinden ulaşılabilir.
NAI Fellows'un tam listesine: http://Academyofinventors.org/search-fellows.asp linkinden ulaşılabilir.
 
National Academy of Engineering (NAE) Hakkında:
1964'te kurulan Ulusal Mühendislik Akademisi (NAE), özel, bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kurumdur. Ulusal Mühendislik Akademisi’nin misyonu, mühendislik mesleğini teşvik ederek, mühendislik ve teknoloji ile ilgili konularda mühendislerin uzmanlık ve görüşlerinden faydalanarak ulusun refahını geliştirmektir. NAE, dünyanın en başarılı mühendisleri arasında yer alan 2.000'i aşkın seçilmiş üyesi ile mühendislik, teknoloji ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkilere odaklanan çok sayıda proje için liderlik ederek destek sağlamaktadır.
 
National Academy of Inventors (NAI) Hakkında:
Ulusal Mucitler Akademisi (NAI), ABD üniversiteleri ve uluslararası üniversitelerden oluşan,  kar amacı gütmeyen, topluma hizmet amacıyla oluşturulmuş bir kuruluştur. ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nden çıkan patentlerle mucitleri tanımak ve teşvik etmek, akademik teknoloji ve yeniliğin görünürlüğünü arttırmak, fikri mülkiyet haklarının açıklanmasını teşvik etmek, yenilikçi öğrencileri eğitmek ve yönlendirmek ve üyelerinin icatlarını tercüme etmek için 2010 yılında kurulmuştur.