Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinden İki Yeni Yayın

KİŞİLİK HAKLARI

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Seçkin Yayıncılık aracılığıyla "Kişilik Hakları" konulu bir kitap yayınladı.
Kitap içeriğinde, hem farklı hukuk dalları hem de karşılaştırmalı hukuk açısından kişilik haklarını inceleyen çok sayıda makale yer almaktadır.

ALMAN TIP HUKUKUNDA HASTA TALİMATI 

Özyeğin Üniversitesi Alman Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan “Alman Hukukunda Hasta Talimatı” isimli kitap, özellikle ağır ve/veya yaşlı hastalar ile ölüm sonrası ya da önemli tıbbi müdahaleler öncesi ve/veya esnasında yapılacak tıbbi müdahalelere yönelik kişinin önceden beyanda bulunmasına ilişkin Alman hukuksal düzenlemelerine ilişkin bilgiler içermektedir.