Özyeğin Üniversitesi ve Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Sürdürülebilir Kalkınma Forumu'nu Kurdu

Sürdürülebilir Kalkınma Forumu (SKF), Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ve Türkiye’nin de kabul ettiği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini esas alarak, Türkiye’nin ilerlemesinde Özyeğin Üniversitesi ve TÜSİAD’in üzerine düşen payı yerine getirmek amacıyla önemli bir bilimsel araştırma platformu olarak 6 Nisan 2017 tarihinde kuruldu.

Misyonu, topluma hizmet vermek hedefiyle bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi farklı paydaşlar ile paylaşarak çözüm odakları ve katma değeri yüksek uygulamaların hayat geçmesini sağlamak olan Özyeğin Üniversitesi, girişimci ve araştırmacı kimliği, uluslararası standartta sunduğu eğitim ve yaptığı araştırmalar ile beraber, hem global hem de yerelde özel ve kamu sektörünün gerçeklerini de ilk elden anlamayı hedefliyor.

Toplumsal faydanın temel taşı olan Sürdürülebilir Kalkınma prensiplerinin eğitim, araştırma ve geliştirme ile tüm işbirliği uygulamalarının da ana parçası haline getirilmesi hedefi doğrultusunda, Sürdürülebilir Kalkınma Forumu (SKF) protokolü TÜSİAD ve Özyeğin Üniversitesi tarafından imzalandı. Kurulan bu Forum, global gelişmelerden yola çıkarak, ülkemizin bu gelişmelere hızlı ve etkin adaptasyonu yanı sıra tüm sektörlerin karşılaşacağı risk ve fırsatlar için bilimsel çalışma ve diyalog ortamı sağlayacak.

Basın bülteni için tıklayınız.