Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi Projemiz öncelikli grupta seçilerek desteklenmeye hak kazandı

Üniversitemizin, Beyaz Eşya Yan Sanayiciler Derneği (BEYSAD) ve TÜSİAD ile işbirliği yaparak hazırladığı Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi Projesi, Rekabetçi Sektörler Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen, Rekabetçi Sektörler Programı'nın ikinci dönemi kapsamında; "İmalat Sanayi" başlığında sunulan “Digital Transformation of SMEs in Turkey through Establishment of the Industry 4.0. Competence Center” başlıklı proje, desteklenecek projeler arasına girmeyi başardı.

BEYSAD’ın başvuru sahibi olduğu proje kapsamında üniversitemiz bünyesinde Sanayi 4.0 Mükemmeliyet Merkezi kurularak başta KOBİ’ler olmak üzere tüm girişimci ve şirketlere hizmet verilmesi hedefleniyor. Söz konusu merkez, KOBİ’lerin Sanayi 4.0 dönüşümündeki engellerin azaltılması, Sanayi 4.0 dönüşümüne sürdürülebilirlik kazandırılması, bu kapsamda üretim süreçlerinde verimliliğin ve rekabetçiliğin geliştirilmesi ve KOBİ’lerin imalat değer zincirine entegrasyonunun güçlendirilmesi konularında önemli katkılar sağlayacak.

Merkezimiz ilk etapta bu önemli sektörün global rekabette kalabilmesi için Sanayi 4.0 tekniklerinin kullanılmasını adresleyecek ve akabinde edinilen deneyimin bütün reel üretim sektörlerine yaygınlaştırılmasını hedefleyecek.