kurumsal

paylaş

Savunma Sanayii sektörünün geliştirilmesi ve bu alanda nitelikli Ar-Ge elemanlarının yetiştirilmesi amacını taşıyan Savunma Sanayii için Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) kapsamında programa dahil olan şirketler ve üniversitemizin Teknoloji Transfer Ofisi arasında işbirliği imzalandı.

paylaş

Hukuk Fakültesi öğrencilerimizin teorik bilgilerini gerçek yaşama aktarabilmeleri için başlatılan, daha sonra da ders haline getirilerek sürekliliği sağlanan Hukuk Klinikleri dersleri kapsamında, 1 Kasım 2017’de İstanbul Barosu ile işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Hukuk Fakültesi öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini ve adalete erişimde güçlük yaşayan bireylerin karşılaştığı hukuki sorunların çözümüne katkıda bulunulmasını amaçlıyor.

paylaş

Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (ÖzÜ TTO) Direktörümüz Nilay Papila, National Council of University of Research Administration (NCURA) Global Fellowship’a kabul edildi.

paylaş

ÖzÜ Girişimcilik Merkezi bünyesinde, yeni inovasyon merkezinde faaliyet gösteren OpenFab Istanbul’un European Creative Hubs Network (ECHN)'e katılımıyla Openfab topluluğundaki paydaşların, Avrupa'nın diğer yaratıcı sektör temsilcileriyle işbirliğinin önü açılmış oldu.

paylaş

Sürdürülebilir Kalkınma Forumu (SKF), Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen ve Türkiye’nin de kabul ettiği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini esas alarak, Türkiye’nin ilerlemesinde Özyeğin Üniversitesi ve TÜSİAD’in üzerine düşen payı yerine getirmek amacıyla önemli bir bilimsel araştırma platformu olarak 6 Nisan 2017 tarihinde kuruldu.

paylaş

Mütevelli Heyeti Başkanımız Hüsnü M. Özyeğin ve Mütevelli Heyeti Üyemiz Ayla Göksel' in katılımı, Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk’ün açılış konuşmasını yaptığıyeni binamız 2 Mart 2017’de hizmete girdi. Kampüsümüze yeni bir soluk getirecek binamız bünyesinde, Teknoloji Transfer Ofisi, Girişimcilik Merkezi, Girişim Fabrikası, Open Fab, Seminer Alanları ve Soulmate Cafe ile süreli olarak faaliyet gösterecek Mimarlık ve Tasarım Fakültesi eğitim alanları ve dört Mühendislik Fakültesi laboratuvarları bulunuyor.