Üniversitemiz ile İstanbul Barosu arasında işbirliği protokolü imzalandı

Hukuk Fakültesi öğrencilerimizin teorik bilgilerini gerçek yaşama aktarabilmeleri için başlatılan, daha sonra da ders haline getirilerek sürekliliği sağlanan Hukuk Klinikleri dersleri kapsamında, 1 Kasım 2017’de İstanbul Barosu ile işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Hukuk Fakültesi öğrencilerimizin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesini ve adalete erişimde güçlük yaşayan bireylerin karşılaştığı hukuki sorunların çözümüne katkıda bulunulmasını amaçlıyor.

Protokol kapsamında; Hukuk Klinikleri dersini seçen öğrencilerimiz, başvurucuların ücretsiz avukatlık hizmetlerinden yararlandırılması amacıyla kurulan İstanbul Barosu Adli Yardım Bürosu hizmetlerine gözlemci olarak katılarak hukuki süreçleri ilgili avukat gözetiminde takip edebilecekler. İstanbul Barosu bünyesinde kurulan merkez, komisyon ve kurulların çalışmalarına katılma olanağına sahip olan öğrencilerimiz, bu kapsamda seminer, sempozyum, panel, meslek içi eğitim semineri gibi toplantılara, gözlemci ya da müdahil sıfatıyla takip edilen davalara, yayın faaliyetlerine, mevzuat, yargı kararları ve güncel gelişmelerin takip edilmesine ilişkin çalışmalara da katılabilecekler. Ayrıca Klinik Dersi bünyesinde İstanbul Barosu avukatlarının katılım ve desteği ile bilimsel ve mesleki etkinlikler düzenlenecek.

Hukuk Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Dr. Yener Ünver ve Hukuk Klinikleri dersleri öğretim görevlimiz Av. Selmin Cansu Demir’in katılımıyla gerçekleşen törende işbirliği protokolü Rektörümüz Prof. Dr. Esra Gençtürk, İstanbul Baro Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu tarafından imzalandı. Bu işbirliği kapsamında öğrencilerimiz, İstanbul Barosu'nun adli yardım, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, sağlık hukuku, avukatlık hukuku gibi konularda yaptığı çalışmalarda aktif rol alabilecekler. Böylece öğrencilerimiz henüz mezun olmadan meslek hayatları için önemli tecrübeler edinebilecekler.

Törenin ardından, İstanbul Baro Başkanı Av. Mehmet Durakoğlu, ayrıca verdiği “Genç Hukukçulara Tavsiyeler” başlıklı konferansıyla Hukuk Fakültesi öğrencilerimizle bir araya geldi.

Bilgi Notu
Hukuk Klinikleri

Hukuk Klinikleri, Hukuk Fakültesi öğrencileri için geliştirilen uygulamalı eğitim modelidir. Klinik uygulamaları aracılığıyla, öğrencilerin vatandaşların hak arama yollarının güçlendirilmesi için çalışmalar yapmaları ve mesleki yaşamlarında ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerleri kazanmaları hedefleniyor.

Klinik çalışmaları ile öğrencilerin fakültede öğrendikleri teorik bilgileri gerçek yaşama aktarabilmeleri ve hukuki sorun yaşayan kişilere ücretsiz hukuki bilgi vermeleri sağlanıyor.

Öğrenciler, ders sonunda, adli alanın işleyişini analiz edebiliyor, adalete erişimde yaşanan zorlukları belirleyebiliyorlar. Hukuk etiğine ilişkin davranış ilkelerini benimseyerek; yazılı ve sözlü hukuki görüş hazırlama, hukuki problem çözme, etkili iletişim tekniklerini kullanma konusunda bilgi sahibi oluyorlar. Hukukçunun sahip olması gereken temel değer ve becerileri yaşayarak öğreniyorlar.

Öğrencilerimizin, henüz eğitimlerini tamamlamamışken toplumun özel ihtiyaç sahibi olan bireylerini tanımaları, onlarla temas kurmaları ve bu kişilerin adalete erişimlerinin güçlendirilmesi konusunda sorumluluk almalarına olanak sağlanıyor. Hukuk kliniklerine gelen başvurucuların ve adliye ortamında birlikte çalıştığımız vatandaşların hukuksal sorunların karşısında güçlenmelerine katkı sunuluyor.

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014 yılından bu yana Hukuk Klinikleri faaliyetlerini yürütüyor. 2016 – 2017 eğitim döneminde, 50 öğrencinin gönüllü katılımı ile dönem çalışmaları tamamlandı. 2017 Güz döneminden bu yana 2 kredili seçmeli ders olarak sürdürülüyor.

2017 döneminde, öğrenciler tarafından;

  • 10 hukuki uyuşmazlık hakkında çalışma yapıldı. (Miras, aile, ceza, taşınmaz, kira, ticaret ve iş hukuku alanlarında)
  • Adliye ziyaretleri yapıldı ve adliye gözlem raporları hazırlandı.
  • Adliyede kurulan stantta görev alarak arabuluculuk uygulamasının vatandaşlara tanıtılması sağlandı.