Yrd. Doç. Dr. İhsan Yanıkoğlu’na IISE (Institute of Industrial and System Engineers)' dan En İyi Makale Ödülü

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyemiz Yrd. Doç. Dr. İhsan Yanıkoğlu’nun 2016-2017 yılları arasında uluslararası IISE Transactions Dergisinde yayımlanan “Robust- Dual Response Optimization” başlıklı çalışması, Operasyon Mühendisliği & Analitiği alanında en iyi makale ödülünü kazandı.

Belirsiz parametreler içeren optimizasyon problemleri için çözüm yöntemlerinin ve uygulamalarının geliştirilmesi ve bunların gerçek hayatta uygulanması konusunda detaylı çalışması ile dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Yanıkoğlu ödülünü Endüstri ve Sistem Mühendisleri Enstitüsü’nün (IISE) Pittsburgh’ta düzenlemiş olduğu yıllık konferansta aldı.

IISE (Institute of Industrial and System Engineers) Hakkında:

Sisteme dayalı dünya görüşü. Üretkenlik. Verimlilik. Bu kelimeler, endüstri mühendisliğinin ayırt edici özelliklerini tanımlar. IISE, yalnızca endüstri mühendisliği mesleğini ve kalite ve üretkenliği arttırmak için çalışan bireyleri desteklemeye adanmış dünyanın en büyük mesleki topluluğudur. 1948›te kurulan IISE, kar amacı gütmeyen uluslararası bir dernek olup, endüstri mühendisliği alanındaki eğitim öğretim, araştırma, geliştirme ve uygulamalar için liderlik sunar. 

Endüstri ve sistem mühendisleri, yönetim, imalat, lojistik, sağlık sistemleri, perakende, hizmet ve ergonomi de dahil olmak üzere geniş bir yelpazeye yayılan mesleki alanlarda iş yapmak ve çalışmak için daha iyi çözümler üretir. Sürdürülebilirlik, inovasyon ve Altı Sigma gibi konulara ilişkin politika ve uygulamalar üzerinde de etki sahibidirler. Ve tıpkı mesleğin kendisi gibi, endüstri ve sistem mühendislerinin kökeni de, mühendislik bilimleri, sistem analizi ve insan yönetimine dayanır.

http://www.iise.org/Home/

Yrd. Doç. Dr. İhsan Yanıkoğlu Hakkında:

İhsan Yanıkoğlu lisans ve yüksek lisans derecelerini sırasıyla 2007 ve 2009 yıllarında Bilkent Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü`nden, yüksek felsefe lisansı ve doktora derecelerini ise 2010 ve 2014 yıllarında Tilburg Üniversitesi, Yöneylem Araştırması ve Ekonometri Bölüm’nden almıştır. Akademik çalışma alanı optimizasyon’dur. Daha özelinde dirençli, rassal ve kısıtlı optimizasyon ile ilgilenmektedir. Son yıllarda araştırmaları gerçek hayatta kullanıma elverişli dirençli optimizasyon metodları geliştirmeyi amaçlamaktadır.